Cảm ơn bạn bèGửi  lời cảm ơn

Năm nay “hai con sáu” tuổi rồi,
Đâu còn trai trẻ như hồi thanh niên
Có nhiều bạn vẫn chưa quên
Chuyển lời chúc phúc đưa lên Fây (Facebook) này
Cho dù tay chẳng cầm tay
Gửi lời cảm tạ đó đây bạn bè
Ngô Toàn khoẻ, vẫn đam mê
Viết thơ, du lịch, hướng về tương lai. 

În acest ani "dublu-șase ani",
Nu e de tînăr ca și în alte tineri
Sunt de mult prieteni nu te-ai uitat
Scrie binecuvântare adus de Fay (Facebook), acest
Deși mână nu portabil
Trimite-o mulțumiri aici datorită prietenilor
Ngo Toan bine sănătate, si încă pasionat
Poezie scris, călătorie si gîndi spre viitor


                                    Facebook Ngo Toan 13/4/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét